logo bip.gov.pl

 Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Instrukcja korzystania z BIP
1.

W celu powszechnego dostępu do informacji publicznej utworzony został urzędowy publikator teleinformatyczny – BIP.

BIP to ujednolicony system udostępniania informacji publicznej w Internecie.

Informacje publiczne zawarte w BIP są udostępniane odwiedzającym stronę Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koniecpolu przez całą dobę bez przerwy.

Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL – www.bip.gov.pl

W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

Strona Podmiotowa BIP powinna zawierać m.in.:

Logo – znak graficzny Biuletynu,

Imię i nazwisko, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,

Instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,

Menu przedmiotowe,

Rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowej stronie Biuletynu,

Informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,

Moduł wyszukujący.

Przeglądanie informacji

Po lewej stronie witryny BIP znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych informacji udostępnianych w BIP. Dostęp do poszczególnych informacji odbywa się poprzez kliknięcie w daną pozycję menu.

Wyszukiwanie informacji

Użytkownik może przeszukiwać treści zawarte na portalu, korzystając z wyszukiwarki umiejscowionej w lewym górnym rogu nad menu przedmiotowym. Działanie wyszukiwarki jest standardowe, czyli należy wpisać słowo bądź frazę, które najlepiej opisuje poszukiwaną informację, a następnie użyć symbolu lupy bądź klawisza klawiatury „Enter”.

Informacje, które nie są udostępnione w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2019 r. r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429). Więcej informacji znajduję się w procedurze udostępniania informacji publicznej.

Podstawa prawna

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji W Sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).


Podmiot udostępniający informację: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu
Za treść odpowiada: Anna Salita
Osoba, która wprowadziła dane: Dorota Łęgowik
Data wytworzenia informacji: 2020-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-22 12:52

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj