logo bip.gov.pl

 Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje Podstawowe / O nas
1.

Jesteśmy placówką oświatową, otwartą na potrzeby, dzieci, młodzieży, rodzin, środowiska oświatowego.

 

Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie,
na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub prawnych opiekunów dzieci.

 

W Poradni działa Zespół Orzekający, który kwalifikuje dzieci i młodzież do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Pomocy dzieciom i młodzieży a także rodzicom i nauczycielom udzielają: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, szczególnie wówczas gdy dziecko, uczeń:

·         ma trudności w nauce,

·         sprawia trudności wychowawcze,

·         ma wadę wymowy,

·         posiada specjalne uzdolnienia,

·         jest niepełnosprawne,

·         ma problem z wyborem szkoły i zawodu.

 

 


Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska,

Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży,

Terminy spotkań można ustalać osobiście w siedzibie Poradni lub drogą telefoniczną.

Dyrektor Poradni przyjmuje w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00,

oraz w dogodnym dla klientów terminie (po umówieniu telefonicznym).

Rejon działania Poradni obejmuje gminy: Dąbrowa Zielona, Janów, Koniecpol, Lelów, Przyrów.

Wspomagamy nauczycieli w zakresie rozwiązywania   problemów  edukacyjnych,

                  wychowawczych, opiekuńczych.                      

Wspieramy rodzinę w wypełnianiu jej roli.

 


Podmiot udostępniający informację: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koniecpolu
Za treść odpowiada: Dorota Łęgowik
Osoba, która wprowadziła dane: Dorota Łęgowik
Data wytworzenia informacji: 2020-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2020-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-02 15:12

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj